SJG1601_15

gezondheidskrant201601

nummer Gezondheidskrant SJG Weert 1 - april 2016 15 In nauwe samenwerking met Catharina Ziekenhuis Eindhoven Hoogwaardige behandeling van aneurysma in de buik SJG Weert loopt voorop met drug eluted stent Toonaangevend in behandeling van ernstige vaatvernauwingen in het been SJG Weert is in ons land een expertisecentrum voor de behandeling van ernstige vaatvernauwingen in de benen. Vaatchirurg Arthur Sondakh heeft sinds 2011 al zo’n 500 patiënten geopereerd met een vergevorderd stadium van etalagebenen. Dat gebeurt via een speciale kathetertechniek die de bloedtoevoer herstelt en daarmee amputatie van het onderbeen, de voet of tenen voorkomt. Bij deze dotterbehandeling wordt de vernauwde beenslagader eerst met een ballonnetje opgerekt. Indien nodig plaatst de vaatchirurg vervolgens een zogeheten drug eluted stent, een metalen gaasconstructie die de slagader openhoudt. Deze stent is bekleed met een speciaal medicijn dat voorkomt dat de vaatwand aan de binnenkant dichtgroeit. “Uit internationaal onderzoek, waarbij patiënten vijf jaar lang zijn gevolgd, blijkt dat een stent met medicatie een beter en duurzamer resultaat biedt dan een stent zonder medicatie”, vertelt de Weerter vaatchirurg. De behandelmethode wordt al langer toegepast bij vernauwingen van de kransslagader, maar blijkt ook zeer effectief voor patiënten met vernauwingen van de beenslagader. Als een van de weinige ziekenhuizen in ons land heeft SJG Weert hier al uitgebreide ervaring mee opgedaan. Volgens Arthur Sondakh is een dotterbehandeling via de katheter voor de patiënt veel minder ingrijpend dan een bypassoperatie waarbij de beenslagader wordt omgeleid. “Het plaatsen van de drug eluted stent gebeurt via een sneetje van slechts twee millimeter in de lies. Dat betekent beduidend minder pijn, een veel sneller herstel en ook veel minder kans op wondcomplicaties.” Jaarlijks opereert de Weerter vaatchirurg circa 100 mensen, voornamelijk ouderen, via de katheter aan vernauwingen in de beenslagader. “In een vergevorderd stadium van etalagebenen ervaart de patiënt zelfs in rusttoestand veel pijn. Met alle risico’s van dien. Doordat de beenslagader verstopt zit, raakt de bloedtoevoer gestremd en krijgen de voet en tenen te weinig zuurstof. Er ontstaan wonden die niet meer genezen en het beenweefsel kan zelfs afsterven, waardoor amputatie onvermijdelijk is.” Volgens Arthur Sondakh kan een operatie de kwaliteit van leven voor patiënten weliswaar aanzienlijk verbeteren, maar is het geen permanente oplossing voor hart- en vaatziekten. “Hart- en vaatziekten kun je alleen maar voorkomen door de risicofactoren - een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, roken en te weinig bewegen - bij de wortel aan te pakken en de gezondheid goed in de gaten te houden.” Als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland heeft SJG Weert ervaring opgedaan met deze nieuwe behandelmethode. Een zogenaamde stentgraft ofwel broekprothese. Dankzij een intensieve samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven loopt SJG Weert in ons land mee voorop bij de behandeling van aneurysma’s in de buikaorta, een aandoening waarbij de slagader in de buik plaatselijk is verwijd of uitstulpt en in het ergste geval kan scheuren. Vaatchirurg Arthur Sondakh en zijn Eindhovense collega’s maken gebruik van een speciale operatietechniek die zijn wetenschappelijke waarde ruimschoots heeft bewezen en voor de patiënt steeds verder wordt verbeterd en verfijnd. Bij deze techniek wordt via twee kleine sneetjes in de liesslagaders een broekprothese (stentgraft) ingebracht. Wetenschappelijke studies tonen aan dat deze methode voor patiënten beduidend minder ingrijpend en risicovol is dan de klassieke open buikoperatie. De vaatchirurgen van Eindhoven en Weert die sinds 2011 intensief samenwerken, behoren met de geboekte resultaten tot de top van Nederland en zelfs van Europa. De fabrikant van medische hulpmiddelen, brengt binnenkort de vijfde generatie stentgraftsystemen op de markt. De vaatchirurg kan dan de prothese via een geavanceerde techniek nog nauwkeuriger plaatsen en bevestigen in de buikslagader. Deze verbeterde techniek zal de uitkomst van de behandeling op termijn sterk verbeteren. De nieuwe stentgraft wordt momenteel in drie Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, wetenschappelijk getest. Vanwege de intensieve samenwerking met Eindhoven kunnen ook patiënten uit Weert hier straks van profiteren. Vaatchirurg Arthur Sondakh in de Angiokamer van SJG Weert waar hij met behulp van hypermoderne apparatuur de bloedvaten goed in beeld brengt en de complexe Dotterbehandelingen uitvoert samen met zijn vaatteam. www.sjgweert.nl


gezondheidskrant201601
To see the actual publication please follow the link above