SJG1601_07

gezondheidskrant201601

nummer Gezondheidskrant SJG Weert 1 - april 2016 7 Vakgroep Longgeneeskunde bereidt zich voor op groeiende stroom patiënten ‘Voor elke patiënt de beste zorg’ Als gevolg van de vergrijzing neemt in deze regio het aantal ouderen met chronische longaandoeningen sterk toe. Versterkt met twee jonge, enthousiaste longspecialisten bereidt de vakgroep Longgeneeskunde van SJG Weert zich voor op die toekomst. “We blíjven in ontwikkeling om élke patiënt de kwaliteit en service te kunnen bieden die hij verdient en van ons gewend is.” Elk jaar komen er meer mensen met chronische long- en luchtwegproblemen naar de polikliniek Longgeneeskunde in Weert. Vorig jaar stond de teller op meer dan 9000 polibezoeken en kwamen er ruim 2000 nieuwe patiënten naar het spreekuur. De meesten met COPD en astma, chronische en (nog) niet te genezen luchtwegaandoeningen. Daarnaast veel mensen met longontsteking, longkanker en slaapapneu, een aandoening waarbij de ademhaling in de slaap regelmatig stokt en die serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. “Zo’n 80 tot 90 procent van de longpatiënten zijn chronisch ziek en zien we regelmatig terug voor controle. Je kunt je voorstellen hoe belangrijk het voor mensen is om een goede vertrouwensband te hebben met hun longarts en longverpleegkunde. Een vertrouwd gezicht. Een goed op elkaar ingespeeld team dat van de hoed en de rand weet”, vertellen longartsen Jan van den Bergh en Linda van Eijsden, sinds 2010 verbonden aan SJG Weert. Stabiele kwaliteit en service Met de recente komst van twee nieuwe, bevlogen longartsen - Marleen de Saegher en Amber Hoogerwerf - groeit de vakgroep Longgeneeskunde mee met het aantal patiënten V.l.n.r. de longartsen Marleen de Saegher, Jan van den Bergh, Amber Hoogerwerf en Linda van Eijsden die samen de vakgroep Longgeneeskunde vormen van SJG Weert “Zo’n 80 tot 90 procent van de longpatiënten zijn chronisch ziek” en kan ze die stabiliteit blijven garanderen. Richting de toekomst waarin de patiëntenstroom zal blijven toenemen, is een verdere groei zeker niet uitgesloten. Jan van den Bergh: “We blijven in ontwikkeling en dat is ook hard nodig. Gestimuleerd vanuit de overheid vindt er een verschuiving plaats in de chronische zorg. Mensen met mildere longproblemen blijven onder behandeling bij de huisarts, patiënten met ernstige chronische longaandoeningen komen naar het ziekenhuis. Wij steunen en stimuleren deze ontwikkeling, ook al betekent het dat onze spreekuren zwaarder belast worden. De meeste patiënten die wij zien, zijn ernstig ziek en hebben dus meer tijd en aandacht nodig. En die willen wij hen ook bieden. We doen geen enkele concessie aan onze kwaliteit en service.” Het vraagt om slimme oplossingen en vooral om een nauwe samenwerking met omliggende gespecialiseerde centra. Bijvoorbeeld met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven bij de behandeling van longkanker. Het expertisecentrum Kempenhaeghe voor slaapproblemen. En CIRO Horn voor longrevalidatie. Marleen de Saegher licht toe: “De patiënt kan met alle mogelijke longproblemen in ons ziekenhuis terecht. Als allround longartsen, ieder met hun eigen specialismen, bieden wij goede basiszorg. Wanneer het ziektebeeld gespecialiseerde zorg noodzakelijk maakt, zoeken we naar de juiste samenwerking.” Kwaliteit van leven Chronische luchtwegaandoeningen zoals COPD (een verzamelnaam van chronische bronchitis en longemfyseem) zijn niet te verhelpen. Vaak nemen de problemen na “De patiënt kan met alle mogelijke longproblemen in ons ziekenhuis terecht” verloop van tijd alleen maar toe. De behandeling is er dan ook vooral op gericht om de klachten met luchtwegverwijders te verlichten. Ondersteund door gespecialiseerde longverpleegkundigen richten de vier longartsen in Weert hun volle aandacht op deze palliatieve zorg. Marleen de Saegher: “In goede afstemming met de familie, de huisarts en andere zorgverleners zoals thuiszorg proberen we de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Als er geen zicht is op herstel, is alles gericht op het comfort en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.” Colofon 10e jaargang, nr. 1 april 2016 De SJG Gezondheidskrant informeert inwoners van Weert en omliggende gebieden over ontwikkelingen in de zorg van SJG Weert. Deze krant verschijnt in een oplage van 85.000 stuks. Het verspreidings gebied bestrijkt o.a. de gemeenten Asten, Cranendonck, Kinrooi (België), Leudal, Meijel, Maasgouw, Nederweert, Horn, Beegden, Heel, Panheel, Buggenum, Nunhem, Someren en Weert. Uitgever: SJG Weert Redactieadres SJG Weert-afdeling Communicatie Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert Telefoon: 0495 - 572 125 E-mail: gezondheidskrant@sjgweert.nl Redactie Maria Beeren, Mayke Breeuwer, Rita Peerlings en Bas Poell. Fotografie Franco Gori en Smile fotografie. Vormgeving, druk, verspreiding en acquisitie Roperomedia bv, Roermond E-mail: info@roperomedia.nl www.roperomedia.nl Stuur een kaartje Een beetje aandacht voor iemand die ziek is doet altijd goed. Heb je geen tijd om op bezoek te gaan? Stuur dan een kaartje. Dat kan heel gemakkelijk en gratis via de website van SJG Weert. www.sjgweert.nl www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/ @SJGWeert


gezondheidskrant201601
To see the actual publication please follow the link above