SJG1602_14

gezondheidskrant201602

Zelfstandigheid, ontwikkeling, meedoen! Behandeling SGL biedt diverse vormen van behandeling aan. In Midden-Limburg kunt u bij ons binnenkort terecht voor behandeling afasie. Daarnaast bieden wij in Midden-Limburg Hersenz-behandelingen aan. De combinatie van behandel onderdelen zorgt ervoor dat u handvatten heeft om beter om te gaan met de gevolgen van hersenletsel en beter leert te functioneren in de maat schappij, het gezin en het dagelijkse leven. Wonen met begeleiding Wilt u graag zelfstandig wonen maar heeft u iemand nodig die u verzorgt of begeleidt? Dan is wonen in een woonbegeleidingscentrum wellicht iets voor u. Als u in een van onze woonbegeleidingscentra woont, behoudt u de regie over uw leven en SGL levert u alle zorg en hulp daar waar nodig. 24 uur per dag, zeven dagen per week. Wonen bij SGL kan op diverse plekken in de provincie. Training en begeleiding thuis Het doel van training en begeleiding thuis is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt wonen. Wij trainen en begeleiden u op zo’n manier dat u op eigen kracht een netwerk opbouwt en onderhoudt, het huishouden kunt doen, uw eigen administratie kunt bijhouden en structuur in uw dag krijgt. SGL biedt behandeling, trainingen en bege leiding in een activiteitencentrum of thuis en wonen met begeleiding voor mensen met HERSENLETSEL en/of een LICHAMELIJKE HANDICAP. We zijn tevreden als een cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in zijn gezin, omgeving en de maatschappij en het maximale uit zijn mogelijkheden haalt. Training en begeleiding in activiteitencentrum In de activiteitencentra in Swalmen en Weert kunt u tijdens trainingen (nieuwe) vaardigheden op uiteenlopende gebieden ontwikkelen en verbeteren. Het doel is dat u deze daarna zelfstandig kunt uitvoeren. Op een training volgt meestal een begeleidingstraject. U oefent dan de getrainde vaardigheden zo zelfstandig mogelijk of u probeert door het oefenen uw vaardigheden op peil te houden. We bieden bijvoorbeeld creatieve, sportieve en educatieve activiteiten. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor arbeidsmatige werkzaamheden, zoals secretarieel, technisch en facilitaire werkzaamheden. We hebben tevens een specifi ek activiteitenprogramma voor vitale mensen met beginnende dementie. Wilt u meer informatie over SGL? T 0800 - 745 0 745 SGL zorg E zorgbemiddeling@sgl-zorg.nl I www.sgl-zorg.nl


gezondheidskrant201602
To see the actual publication please follow the link above