SJG1602_03

gezondheidskrant201602

nummer Gezondheidskrant SJG Weert 2 - juli 2016 3 SJG Weert bundelt kennis met schildklierspecialisten in regio Eindhoven De beste zorg bij een knobbeltje in de schildklier Een knobbeltje in de schildklier kan vervelend zijn bij het slikken, maar is in de meeste gevallen onschuldig. In SJG Weert staat een deskundig team van specialisten klaar om de juiste diagnose te stellen. Goedaardige zwellingen die tot teveel klachten leiden, worden door de chirurg in Weert verwijderd. Bij de geringste twijfel over kwaadaardigheid schakelt het ziekenhuis de expertise in van gerenommeerde schildklierspecialisten in de regio Eindhoven. “Alle kennis die nodig is voor een optimale diagnose en behandeling hebben we gebundeld”, zegt chirurg Joost Verkeyn. Jaarlijks komen ongeveer honderd patiënten met slikklachten of een verdikking in de hals via de huisarts of KNO-arts bij de internist in SJG Weert. Ze hebben het gevoel dat ze een propje in de keel hebben dat ze niet kunnen wegslikken. Om de juiste diagnose te kunnen stellen, volgt uitgebreid onderzoek waarbij meerdere disciplines samenwerken. De internist bekijkt en voelt de verdikking in de hals en laat bloedonderzoek doen om de schildklierfunctie vast te stellen. Vervolgens maakt de radioloog een echo van de knobbel en het halsgebied. Indien nodig wordt er bij deze echo via een dun naaldje weefsel afgenomen dat voor onderzoek naar de patholoog gaat. Internist Laura Kuijpers-Mannaerts en chirurg Joost Verkeyn werken nauw samen bij onderzoek en behandeling van een knobbeltje in de schildklier. Joost Verkeyn: “Die operaties, zo’n dertig per jaar, doen we in Weert en meestal kan de patiënt een dag later weer naar huis” “Een verdikking van de schildklier is meestal goedaardig”, luidt de geruststellende boodschap van internist Laura Kuijpers-Mannaerts. “Vaak gaat het om een verzameling kleine, goedaardige knobbeltjes in de schildklier die familiair bepaald zijn en niet behandeld hoeven te worden. Goedaardige zwellingen die tot veel ongemak leiden, worden via een chirurgische ingreep verwijderd. “Die operaties, zo’n dertig per jaar, doen we in Weert en meestal kan de patiënt een dag later weer naar huis”, vertelt chirurg Joost Verkeyn. Een paar weken later controleert de internist via bloedonderzoek of de schildklier goed werkt en of er eventueel hormoontabletten nodig zijn. Complex orgaan Zo relatief eenvoudig als het hierboven misschien klinkt, is het echter niet altijd. De schildklier – de thermostaat van het lichaam die het tempo van de stofwisseling bepaalt – is een complex orgaan. “Omdat de schildklier uit heel veel verschillende soorten cellen bestaat die allemaal een andere functie hebben, is het vaak lastig om eenduidig vast te stellen of een knobbel goed- of kwaadaardig is. Uit de score van de weefselpunctie kunnen we afleiden hoe groot het risico is op kwaadaardigheid en welke behandeling daar het beste bij past. Maar ook dan blijft de diagnose soms complex”, zegt de Weerter chirurg. Multidisciplinaire samenwerking Om die reden voert het medisch team in Weert wekelijks overleg met collegaschildklierspecialisten uit Eindhoven, Veldhoven, Geldrop en Helmond. Internisten, chirurgen, endocrinologen en nucleair geneeskundigen met veel ervaring op dit terrein. Joost Verkeyn: “Via een teleconferentie bespreken we elke dinsdagavond alle nieuwe patiënten bij wie schildklierkanker is vastgesteld of bij wie de diagnose lastig te stellen is. Wanneer uit dit multidisciplinaire overleg de diagnose kanker volgt, maken we samen een behandelplan en wordt de patiënt in het Catharina Ziekenhuis geopereerd.” Schildklierpatiënten uit de regio Weert kunnen dus rekenen op de beste zorg. Internist Laura Kuijpers-Mannaerts: “Meestal is een knobbel onschuldig. Maar als dat niet zo is of er als twijfel bestaat, brengen we alle kennis en ervaring samen. Met maar één doel: de patiënt zo goed mogelijk helpen. Ook voor schildklierkanker geldt: als je er op tijd bent, is het goed te behandelen.” “Schildklierpatiënten uit de regio Weert kunnen rekenen op de beste zorg” Hulpkoffer voor pubers bij de verwerking van het overlijden van een dierbare warrende tijd is. Verlies je in die tijd ook nog een dierbare persoon dan kan de chaos compleet zijn. De troostkoffer kan de pijn niet wegnemen maar kan wel ondersteunend zijn bij het verwerken van het verlies. De troostkoffer van Monuta werd door Theo Peters, coördinator van het netwerk palliatieve zorg Weert en omstreken, aangeboden aan Max Visser, directeur zorg van SJG Weert. Sinds juni beschikt SJG Weert over een troostkoffer speciaal bedoeld voor jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar die te maken hebben het overlijden van een familielid. In de koffer zitten boeken en spelletjes die kunnen helpen bij het bespreekbaar maken van de dood en alle gevoelens die dat kan oproepen. Juist in de pubertijd is het belangrijk dat hier aandacht voor is, omdat dit vaak toch al een ver www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/ @SJGWeert


gezondheidskrant201602
To see the actual publication please follow the link above