SJG1602_07

gezondheidskrant201602

nummer Gezondheidskrant SJG Weert 2 - juli 2016 7 Samen maken we de dienstverlening in SJG Weert nóg beter Deel uw patiëntervaring via ZorgkaartNederland.nl Stilzitten is er in SJG Weert niet bij. Het ziekenhuis is voortdurend bezig om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, zo stelt de Cliëntenraad met een goed gevoel vast. Uit de vele keurmerken die SJG Weert binnenhaalt, blijkt dat die inspanningen worden gezien en breed erkend. Mooi! Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Minstens zo belangrijk is namelijk de vraag hoe patiënten zelf de zorg en dienstverlening ervaren. Die beleving is per persoon verschillend en hangt van allerlei factoren af. Bijvoorbeeld hoe snel u aan de beurt bent bij de dokter. Of u vriendelijk te woord wordt gestaan en het gevoel hebt dat er serieus naar uw klachten wordt geluisterd. Al die ervaringen samen, bepalen of u tevreden naar huis gaat. Om de dienstverlening in SJG Weert verder te kunnen verbeteren, roept de Cliëntenraad u op om uw ervaringen met het ziekenhuis te delen. Dat kan heel eenvoudig en anoniem via Zorgkaart Nederland, het onafhankelijke hoe meer informatie dat oplevert waarmee het ziekenhuis u in de toekomst nog beter van dienst kan zijn” platform van Patiëntenfederatie NPCF. Op de website ZorgkaartNederland. nl kunt u een persoonlijke waardering geven voor het ziekenhuis en/of uw behandelend arts. U kunt aangeven wat u rond uw behandeling in SJG Weert als positief hebt ervaren en wat er in uw ogen voor verbetering vatbaar is. Indien u aangeeft dat u ergens niet tevreden over bent, kunt u naderhand worden uitgenodigd om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Voor SJG Weert is Zorgkaart Nederland een belangrijk instrument om de klanttevredenheid te meten. Maar nog veel belangrijker: door uw ervaringen via dit onafhankelijke platform te delen, helpt u “Hoe meer beoordelingen, andere patiënten bij hun keuze voor de beste zorg en geeft u het Weerter ziekenhuis een gratis advies om de dienstverlening nog beter te maken. Uiteindelijk hebben we daar dus allemaal profijt van. Waarderen: een kleine moeite! Ruim 1400 mensen hebben al een waardering voor SJG Weert achtergelaten op Zorgkaart Nederland. Maar liefst 96 procent beveelt ons ziekenhuis aan bij andere patiënten en met een 8,6 als gemiddelde waardering scoren we landelijk gezien uitstekend. Mooie cijfers! Toch zouden we graag zien dat nog veel meer patiënten hun ervaringen via Zorgkaart Nederland gaan delen. Hoe meer beoordelingen, hoe meer informatie dat oplevert waarmee het ziekenhuis u in de toekomst nog beter van dienst kan zijn. De Cliëntenraad is benieuwd naar uw ervaringen, bijvoorbeeld rond de geriatrische zorg in SJG Weert. Ouderenzorg is een speerpunt van het ziekenhuis. Onze regio vergrijst in hoog tempo, hetgeen betekent dat ook steeds meer chronisch zieke ouderen ziekenhuiszorg nodig zullen hebben. Uw ervaringen zijn belangrijk om al die mensen zo goed en klantvriendelijk mogelijk te kunnen helpen. Deel ze daarom via ZorgkaartNederland.nl. Bent u niet goed thuis in het internet? Geen probleem. Vraag een kennis of familielid om namens u een waardering voor SJG Weert achter te laten op deze website. Maria Kursten, lid Cliëntenraad SJG Weert Op heel veel plekken in het ziekenhuis vindt u folders over Zorgkaart Nederland. Daarop staat hoe u een waardering kunt geven voor SJG Weert. We merken dat steeds meer afdelingen en poli’s deze folders ook actief verspreiden onder patiënten. Een prima zaak. Immers, samen maken we de dienstverlening nog beter! Maria Kursten Cliëntenraad SJG Weert Poll Cliëntenraad - Zorgkaart Nederland kaart Nederland, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF. Op die manier probeert SJG Weert samen met u te werken aan het verbeteren van de dienstverlening daar waar dat wenselijk en/of mogelijk is. De folders/posters van Zorgkaart Nederland waarop u gevraagd wordt uw mening ✃ te geven worden op diverse plaatsen binnen het ziekenhuis verspreid. De Cliëntenraad wil graag weten in hoeverre u bekend bent met Zorgkaart Nederland en of u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis hierop geattendeerd bent: De Cliëntenraad (CR) plaatst periodiek op hun website: www.sjgweert.nl/ patienten/clientenraad een zogenaamde poll om de mening van de achterban te polsen. Ditmaal gaat de poll over Zorgkaart Nederland. Wanneer u de poll niet via de website wilt/kunt invullen, kunt u hem ook uitknippen uit deze krant en hem voor 1 september a.s. deponeren in de brievenbus van de Cliëntenraad in de centrale hal van het ziekenhuis. Meten van klanttevredenheid Om de klanttevredenheid te kunnen meten, maakt SJG Weert gebruik van Zorg-  Ja, ik ben bekend met Zorgkaart Nederland en ik heb hierover een folder/poster gezien  Ja, ik ben bekend met Zorgkaart Nederland en ben hierop geattendeerd door een medewerker/specialist  Nee, ik ben niet bekend met Zorgkaart Nederland en hierop niet geattendeerd Vul de poll in, knip het uit deze krant en deponeer het voor 1 september a.s. in de brievenbus van de Cliëntenraad in de centrale hal van het ziekenhuis. www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/ @SJGWeert ✃ Pol l Cl iëntenraad - Zorgkaar t Neder land


gezondheidskrant201602
To see the actual publication please follow the link above