BR1_20161208_017

gezondheidskrant201603

nummer Gezondheidskrant SJG Weert 3 - december 2016 17 Ziekenhuisapotheek en Poliklinische Apotheek versterken samenwerking Vloeiende medicatieoverdracht van opname tot en met ontslag Om het medicijngebruik in het ziekenhuis en thuis voor patiënten nóg veiliger te maken, hebben de Ziekenhuisapotheek en de Poliklinische Apotheek van SJG Weert hun samenwerking versterkt. Vanaf de opname tot en met het ontslag zijn de taken rond de overdracht van medicatiegegevens nu efficiënter verdeeld. Uitgangspunt is dat beide doen waar ze het beste in zijn. Binnen het Apotheek Service Punt zorgt de Ziekenhuisapotheek, zoals vanouds, voor een goede interne overdracht van medicijngegevens. Bij het opnamegesprek brengt een apothekersassistent precies in kaart welke medicatie de patiënt thuis gebruikt en dus ook in SJG Weert nodig heeft. Wanneer de behandelend arts tijdens de opname nieuwe medicijnen voorschrijft of bestaande medicatie schrapt, regelt de Ziekenhuisapotheek dat ook. Alle wijzigingen worden hierbij in één systeem nauwkeurig geregistreerd. De Poliklinische Apotheek voert het ontslaggesprek met de patiënt en regelt de overdracht van medicatiegegevens naar de thuisapotheek en de huisarts. “Zodra “De lijnen met collega-apotheken in de regio zijn zeer kort” we een seintje krijgen dat de patiënt naar huis mag, zien we in één oogopslag in de computer wat er in de thuismedicatie is veranderd. Die wijzigingen bespreken we met de patiënt en geven we door aan de thuisapotheek en de huisarts. De lijnen met collega-apotheken in de regio zijn zeer kort. Dat is een voordeel. Na het ontslaggesprek op de verpleegafdeling kan de patiënt de medicijnen die hij thuis nodig heeft, direct ophalen bij onze Poliklinische Apotheek beneden in de centrale hal. Die extra service wordt gewaardeerd’, vertelt beherend apotheker Ferhat Ak van de Poliklinische Apotheek. Vloeiende overdracht Tot afgelopen zomer regelde de Ziekenhuisapotheek ook bij ontslag de overdracht van medicatiegegevens naar de huisarts en de thuisapotheek. Volgens ziekenhuisapotheker Nicole Botta is het logischer en ook efficiënter wanneer de Poliklinische Apotheek dat doet omdat deze al de brugfunctie vervult richting de eerste lijn. “Door intensief samen te werken met de Poliklinische Apotheek zorgen we van opname tot ontslag voor een vloeiende overdracht en dringen we het risico op medicatiefouten nóg verder terug. En daar is het uiteindelijk allemaal om te doen.” Ziekenhuisapotheker Nicole Botta en apotheker Ferhat Ak die samen zorgen voor een veilig medicijngebruik. Rolverdeling Omdat de Ziekenhuisapotheek en de Poliklinische Apotheek beide in SJG Weert zijn ondergebracht, is misschien nog niet voor iedereen duidelijk wie wat precies doet. De Ziekenhuisapotheek zorgt ervoor dat patiënten tijdens hun opname of behandeling de juiste medicijnen krijgen. Deze interne apotheek controleert de medicatie die door specialisten wordt voorgeschreven, maakt medicijnen klaar en bezorgt ze op de juiste plek in het ziekenhuis. Bij de Poliklinische Apotheek, toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur, kan de patiënt de medicijnen die de specialist van het ziekenhuis voor thuisgebruik heeft voorgeschreven, direct ophalen. Voor spoedgevallen in de avond, nacht en op zon- en feestdagen is er een speciale Dienstapotheek (dienstenloket), naast de Poliklinische Apotheek. Patiënten kunnen hier na hun bezoek aan de Huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp terecht voor hun spoedrecept. Spataderstraat in SJG Weert Veilig en vakkundig van je spataderen verlost Waarom zou je blijven rondlopen met spataderen als je ze dicht in de buurt in je eigen ziekenhuis veilig en vakkundig kunt laten verwijderen? SJG Weert is in het bezit van het spataderkeurmerk, hetgeen betekent dat je rond deze storende aandoening kunt rekenen op de beste zorg en begeleiding die er is. In veruit de meeste gevallen behandelt de chirurg of dermatoloog spataders gewoon onder plaatselijke verdoving in de polikliniek. Spataderen ontstaan doordat de kleppen in de aders niet goed sluiten en er bloed terugstroomt. Gevaarlijk zijn deze uitgelubberde vaatjes in het been niet, ontsierend wel. Daarbij kunnen ze tot vervelende, langdurende klachten leiden. Denk aan zware, vermoeide benen, jeuk, nachtelijke kramp en vocht (oedeem) rond de enkels of het onderbeen. Mensen die voor hun werk langdurig De professionals van de poliklinische OK hebben veel ervaring in het behandelen van spataderen. moeten staan of kampen met overgewicht en vrouwen die net bevallen zijn, lopen een verhoogd risico op spataderen. Daarnaast kan deze aandoening, die bij zowel vrouwen als mannen voorkomt, familiair bepaald zijn. “Wanneer je spataderen niet behandelt, kan de huid op den duur dusdanig verdikt en verkleurd raken dat een onschuldig wondje kan uitgroeien tot een open wond. Lees verder op pagina 19 www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/ @SJGWeert


gezondheidskrant201603
To see the actual publication please follow the link above