BR1_20161208_018

gezondheidskrant201603

Hans: ‘Ook met mijn hersenletsel ben én blijf ik een mensenmens’ Op het eerste gezicht lijkt er geen enkel vuiltje aan de lucht in het leven van Hans Roelofs (70). Hij is gelukkig getrouwd met Elly, heeft drie dochters plus zes kleinkinderen en geniet, na een succesvolle carrière, van zijn pensioen. Toch leeft Hans iedere dag met de grote gevolgen van twee herseninfarcten… Operatie mislukt In zijn omgeving staat Hans bekend als een ‘mensenmens’ met een hart van goud. Het is dan ook ironisch dat het hersenletsel van Hans uitgerekend is veroorzaakt door hartklachten. Hans: ‘Door de problemen met mijn hart heeft mijn arts uiteindelijk besloten om in te grijpen. Dat vond ik best, want over het algemeen mislukt slechts twee procent van dat soort operaties. Helaas behoorde mijn operatie tot die twee procent.’ Uit de roulatie Vlak na de operatie kreeg Hans tot tweemaal toe een herseninfarct*. Toch zag zijn situatie er in eerste instantie niet slecht uit. ‘Ik leek alleen maar tijdelijk uit de roulatie. Na de zomer zou ik gewoon weer aan de slag gaan als vrijwilliger bij het project Coach4You. Gaandeweg werd echter duidelijk dat alles anders zou uitpakken.’ De infarcten bezorgden Hans namelijk hersenletsel. Hij heeft daardoor onder meer last van afasie** en sterk verminderd zicht. Spin in het web Ondanks zijn hersenletsel woont Hans nog altijd zelfstandig in zijn eigen huis. Gaat dat hem en zijn vrouw goed af? Jazeker, want Hans krijgt onder meer Begeleid Zelfstandig Wonen van SGL. ‘Iedere week komt mijn persoonlijke begeleidster langs, die me helpt met de dagelijkse gang van zaken. Zo biedt ze altijd een luisterend oor en vult samen met mij formulieren in. Bovendien is ze een echte spin in het web. Dankzij haar kunnen de andere hulpverleners die Eeuwige leven Verder komen is voor Hans heel belangrijk. ‘Ik weiger bij de pakken neer te gaan zitten en blijf vechten. SGL helpt me daarbij.’ Wellicht koopt hij in de toekomst met Elly een tandem, om zo zijn oude hobby fi etsen weer op te pakken. En wie weet is er zelfs nog vrijwilligerswerk voor Hans weggelegd. ‘Dat zou ik geweldig vinden. Het eeuwige leven heb ik immers helaas niet. Maar de tijd die mij wél nog rest, wil ik zoveel mogelijk in dienst stellen van andere mensen.’ * Een herseninfarct is een vorm van een beroerte. Er gaat iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen. Bij een beroerte kan er ook sprake zijn van een TIA: een kortdurende afsluiting van een bloedvat met tijdelijke uitvalsverschijnselen. Een TIA kan een voorbode zijn van een beroerte. ** Afasie is een taalstoornis, die meestal wordt veroorzaakt door hersenletsel. Er is dan een storing in de gebieden spreken, taalbegrip, schrijven en/of lezen. *** Boccia is een toegankelijke bal- en miksport voor sporters met een lichamelijke handicap. Het spel lijkt sterk op jeu de boules. SGL begeleidt, behandelt en traint mensen met hersenletsel en/of een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in hun gezin, omgeving en de maatschappij. Mensen kunnen bijvoorbeeld een behandeling volgen, een activiteitencentrum bezoeken of individuele begeleiding thuis krijgen. Tevens heeft SGL woonbegeleidingscentra waar mensen 24 uurszorg krijgen. hier aan huis komen, zoals de fysiotherapeut en de logopedist, goed met elkaar afstemmen.’ Even uit huis Hans vindt het fi jn om thuis te wonen, maar de hele dag thuiszitten is niets voor hem. Daarom gaat hij onder andere naar een afasiecentrum en activiteitencentrum van SGL. ‘Zo ben ik niet alleen even lekker het huis uit, maar heeft mijn vrouw ook tijd voor zichzelf. Ik doe in het activiteitencentrum onder meer aan boetseren, maar ook aan fi tness en boccia***. Misschien doe ik binnenkort nog wel meer, want ik werk aan mijn doelen en daar is mijn activiteitenaanbod op afgestemd. Het sporten en de activiteiten helpen met het verbeteren van mijn motoriek en het in stand houden van mijn vaardigheden. Of ik sportief ben? Nou, ik ben vooral een ‘mensenmens’.’ Voornaamste doel Voor een ‘mensenmens’ als Hans is een communicatiestoornis als afasie natuurlijk een nachtmerrie. ‘Iedere dag was andere mensen vooruit helpen mijn voornaamste doel. Eerst in mijn beroep als basisschooldirecteur en na mijn pensioen als vrijwilliger bij talloze organisaties. Die droom leek even voorgoed voorbij.’ Tot zijn grote vreugde bereikt Hans zowel in het afasiecentrum als in het activiteitencentrum echter opnieuw zijn doel. ‘Ik luister en geef medecliënten advies. Prachtig om te merken dat op die manier niet alleen ik, maar ook anderen verder komen in het leven.’ Kijk op onze website voor informatie over onze Hersenz-voorlichtingsbijeenkomsten. Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met hersenletsel. Winnaar Herman Wijffels Innovatieprijs 2016 SGL algemeen T 0800 - 745 0 745 E zorgbemiddeling@sgl-zorg.nl I www.sgl-zorg.nl SGL zorg In Weert heeft SGL een activiteitencentrum en een woonbegeleidingscentrum. Tevens is er individuele begeleiding thuis mogelijk.


gezondheidskrant201603
To see the actual publication please follow the link above