BR1_20161208_007

gezondheidskrant201603

nummer Gezondheidskrant SJG Weert 3 - december 2016 7 Eindhovense maag-, darm- en leverarts (mdl-arts) houdt spreekuur in SJG Weert MDL-zorg van hoog niveau dankzij samenwerking met Catharina Ziekenhuis Ook voor ingewikkelde, moeilijk te behandelen aandoeningen aan de maag, darm of lever kunnen patiënten gewoon in SJG Weert terecht. Sterker nog: dankzij een intensieve samenwerking met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven kunnen ze rekenen op de beste zorg. De Eindhovense maag-, darm- en leverarts Hajo Flink houdt elke donderdag spreekuur in Weert. “Doordat we deze gespecialiseerde kennis nu ook fysiek in huis hebben, hoeven patiënten met maag-, darmen leverziekten alleen nog naar Eindhoven te reizen als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld bij een complexe operatie of bij gespecialiseerd inwendig onderzoek van de maag, dunne darm, galblaas en alvleesklier”, vertelt internist “De onderlinge lijnen waren al kort en zijn alleen maar korter geworden” Rob Dahlmans van SJG Weert die maag-, darm- en leverziekten als aandachtsgebied heeft. Rond de diagnose en behandeling van complexe aandoeningen aan het spijsverteringskanaal werkt hij samen met MDL-arts Hajo Flink van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. “De onderlinge lijnen waren al kort en zijn alleen maar korter geworden. Omdat we op donderdag beiden spreekuur houden, kunnen we à la minute ziektebeelden en onderzoeksuitslagen bespreken.” Bij de maag-, darm- en leverarts in Weert komen met name patiënten met comin plexe, chronische darmontstekingen en moeilijk te behandelen leverziekten. Ook voor het verwijderen van zeer grote darmpoliepen kunnen ze op donderdag bij dokter Flink in Weert terecht. “Het voordeel voor de patiënt is dat hiervoor geen grote operatie nodig is. We doen dit met een roesje in de endoscopiekamer”, vertelt de mdl-arts. Voor een gespecialiseerd onderzoek of een complexe ingreep die niet in Weert kan worden uitgevoerd, zoals een kijkonderzoek van de galwegen en de alvleesklier (ERCP), regelt de mdl-arts een snelle verwijzing naar het Catharina Ziekenhuis. Daarnaast schuift Hajo Flink elke donderdag na afloop van het spreekuur aan bij het multidisciplinair oncologisch overleg. “Binnen de medische regio bespreken we alle nieuwe oncologiepatiënten, dus ook de mensen met kanker aan de maag en darm. Per patiënt bekijken we wat er aan de hand is en stellen we een behandelplan op.” De samenwerking tussen Weert en Eindhoven rond maag-, darm- en leverziekten is de laatste jaren steeds verder uitgebouwd. Internist Rob Dahlmans: “Patiënten uit de regio Weert krijgen nu dicht bij huis de mdl-zorg die ze nodig hebben. Wat we In uw belang vragen we: vul de poll in De Cliëntenraad van SJG Weert probeert de belangen van patiënten zo goed mogelijk te behartigen. Dat lukt natuurlijk alleen als we weten wat u bezighoudt. Wat u vindt van de zorg en dienstverlening. Wat er volgens u beter kan en moet in het ziekenhuis. U bent onze ogen en oren, wij zijn uw stem richting de directie. Daarom houdt de Cliëntenraad eens in de zes weken een poll waarin we u vragen naar uw mening over zaken die er voor patiënten toe doen. Dat invullen werkt heel eenvoudig en kan op twee manieren. Digitaal, via onze website www.sjgweert.nl/patienten/clientenraad. Of op het formulier bij de brievenbus van de Cliëntenraad in de centrale hal. Het invullen kost nauwelijks tijd, u hoeft alleen maar het antwoord van uw keuze aan te vinken. Sinds 2015 hebben we over diverse onderwerpen al de mening van cliënten gevraagd. Bijvoorbeeld: wat vindt u van de bezoektijden? Hoe ervaart u de telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis? Bent u tevreden over de audiovisuele middelen (tv, radio en telefoon)? Vindt u maximaal twee bezoekers per patiënt een reëel aantal? De vragen in de poll sluiten aan bij de speerpunten van de Cliëntenraad en de actuele thema’s waar de directie mee bezig is. Eind volgend jaar start bijvoorbeeld de renovatie van het beddenhuis. Voor ons een mooie aanleiding om cliënten te vragen De MDL-arts Hajo Flink (links) en internist Rob Dahlmans werken nauw samen rondom maag-, darm- en leverziekten. Weert kunnen, doen we in Weert. Wat elders moet, gebeurt elders. Maar ook voor die patiënten regelt SJG Weert het hele zorgtraject: vanaf de diagnose tot en met de nazorg.” In de nabije toekomst zal de wat volgens hen het maximum aantal patiënten per kamer moet worden. Ook voeding is voor de Cliëntenraad een belangrijk thema. Vorig jaar vroegen we in een poll of SJG Weert de mogelijkheid moet bieden om tijdens een opname, tegen een vergoeding, met de patiënt mee te eten. 90 procent vulde ‘ja’ in. Daarom stellen we nu in onze meest recente poll de aanvullende vraag: gaat u hier zelf ook gebruik van maken? Het antwoord op deze vraag leggen we als ongevraagd advies neer bij de directie. Nog twee voorbeelden. In 2015 vroegen we cliënten of het ziekenhuis gratis WiFi beschikbaar moet stellen voor alle bezoekers. Bijna 80 procent was het daar mee eens en inmiddels is gratis WiFi een feit. Verder gaven mensen in een eerdere poll te kennen dat de routeinformatie op het beeldscherm in de centrale hal niet goed leesbaar was. Dat signaal hebben we doorgegeven. Het bleek heel eenvoudig om de letters wat groter te maken. mdl-zorg in Weert verder worden uitgebreid. Het streven is dat er straks voor patiënten met aandoeningen aan het spijsverteringskanaal elke dag een maag- darmen leverarts beschikbaar is in SJG Weert. Maria Kursten, lid Cliëntenraad SJG Weert. Uw mening doet er dus toe. Sterker nog: hoe meer patiënten hun mening geven, hoe krachtiger het geluid dat we bij de directie kunnen laten horen en hoe groter dus ook de kans dat de gewenste verbeteringen écht worden doorgevoerd. Met invullen van de poll doet u dus vooral uzelf een plezier. Een kleine moeite. www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/ @SJGWeert


gezondheidskrant201603
To see the actual publication please follow the link above